Badanie kliniczne – ciężka postać AZS

Badanie kliniczne – ciężka postać AZS

W 2019 r. otworzyliśmy badanie kliniczne z zastosowaniem nowego leku biologicznego dla pacjentów chorujących na średnią i ciężką postać atopowego zapalenia skóry (AZS). W badaniu mogą wziąć udział osoby powyżej 18 roku życia, z nieskutecznym dotychczasowym leczeniem: miejscowymi maściami sterydowymi, lekami immunosupresyjnymi (cyklosporyna, metotreksat, azatiopryna) lub fototerapią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu proszone są o kontakt:

0 Comment

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *