Dr Agnieszka Bielarska - specjalistka chirurgii okolic oczy High-Med Warszawa

Dr Agnieszka Bielarska

Specjalistka chirurgii ogólnej

Doktor Agnieszka Bielarska jest specjalistką chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej. Lekarzem z wieloletnią praktyką zawodową.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Z chirurgią ogólną i chirurgią plastyczną jest związana od czasu stażu podyplomowego, gdzie początkowo w ramach wolontariatu pracowała w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń WIM. Po skończeniu studiów wstąpiła w szeregi lekarzy wojskowych. Od 2005 roku jest związana z Wojskowym Instytutem Medycznym. Specjalizowała się w chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, którą ukończyła z tytułem specjalisty chirurgii ogólnej w 2012 roku. Ukończyła studia doktoranckie. Od 2010 roku jest związana z Kliniką Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń WIM jako Starszy Specjalista. W 2020r uzyskała tytuł specjalisty Chirurgii Plastycznej. 

Doktor Bielarska przez wiele lat dyżurowała w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w szpitalach na terenie Warszawy. Ma wieloletni staż pracy w poradniach chirurgicznych.

Jest współautorką wielu publikacji z zakresu leczenia ran i leczenia oparzeń. Dr Bielarska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń.

W High-Med dr Agnieszka zajmuje się plastyką powiek.