Dr Agnieszka Wójcik - fizjoterapeutka w High-Med Warszawa

Dr Agnieszka Wójcik

Fizjoterapeutka

Dr Agnieszka Wójcik jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Studia ukończyła w 1999 roku, a w roku 2007 uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.

Działalnością zawodową obejmuje fizjoterapię w jej wymiarze praktycznym oraz edukacyjnym. Od ponad 20 lat pomaga chorym na nowotwory, w tym od 18 lat jest zaangażowana w opiekę paliatywną nad pacjentami onkologicznymi (w Fundacji Hospicjum Onkologicznego w Warszawie). Równocześnie wykłada na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa. Aktywność zawodową ściśle łączy z pracą naukowo-dydaktyczną w zakresie fizjoterapii onkologicznej, opieki paliatywnej, anatomii palpacyjnej oraz komunikacji klinicznej, realizując na co dzień ideę wzajemnego wzbogacania się teorii, praktyki i edukacji. W swojej pracy wciela w życie zasadę całościowego i zindywidualizowanego spojrzenia na pacjenta, docenia wartość dobrej komunikacji, dającej możliwość rozpoznania potrzeb, ograniczeń i możliwości chorego oraz zapewniającej skuteczną współpracę i maksymalizację efektów fizjoterapeutycznych.

Jest również uczestniczką, prelegentką oraz organizatorką wielu ogólnopolskich szkoleń i konferencji w zakresie onkologii i medycyny paliatywnej.

Dr Agnieszka Wójcik jest specjalistką w dziedzinie fizjoterapii oraz absolwentką wielu szkoleń podyplomowych organizowanych w Polsce i za granicą w zakresie rehabilitacji, osteopatii oraz psychoonkologii. Uzyskała m.in. dyplom międzynarodowego terapeuty NDT-Bobath dla dorosłych, międzynarodowego terapeuty PNF, ukończyła też 5-letnie podyplomowe studia osteopatyczne. Ponadto jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów książek podejmujących problematykę fizjoterapii.