Dr Bernard Kranc - USG ortopedyczne High-Med Warszawa

Dr Bernard Kranc

Diagnosta układu mięśniowo-szkieletowego

Absolwent studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację w zakresie Radiodiagnostyki, zdobytą pod kierunkiem dr Jana Świątkowskiego z I Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Staż podyplomowy odbywał w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

Wieloletni asystent w Pracowni Ultrasonograficznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie oraz w Pracowni USG Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie. W 1999 roku otrzymał Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Wieloletni wykładowca i instruktor w zakresie USG układu ruchu w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii (RSU) afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym, a także w Centrum Edukacji Ultrasonograficznej (CEDUS) oraz w Krakowskim Centrum Szkoleniowym (KANA Centrum).

Członek:
– Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU),
– Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS),
– Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS),
– European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB).

W High-Med dr Kranc wykonuje USG ortopedyczne (stawów, mięśni i nerwów), bez stawów nadgarstka i dłoni.

Zapisz się na wizytę: