Dr Elżbieta Karpińska-Gasztoł - endokrynolog High-Med Warszawa

Dr n. med. Elżbieta Karpińska-Gasztoł

Ednokrynolog-diabetolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1999r. asystent w Klinice Endokrynologii CMKP w Warszawie.

W 2006 roku uzyskała specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, natomiast w 2011 roku specjalizację w dziedzinie endokrynologii.

W 2010 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologii.

Swoje umiejętności doskonaliła poprzez liczne konferencje, sympozja i zjazdy naukowe. Jest autorką i współautorką prac naukowych z zakresu insulinooporności, nadmiaru androgenów, zespołu policystycznych jajników oraz guzów neuroendokrynnych.

W High-Med zajmuje się schorzeniami z zakresu endokrynologii i diabetologii.

Zapisz się na wizytę: