Dr Krzysztof Kłos - alergolog High-Med Warszawa

Dr Krzysztof Kłos

Alergolog

Wieloletni pracownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej terapii alergii za pomocą leków przeciwhistaminowych.

Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu astmy, pokrzywek oraz w odczulaniu. Wykonuje testy płatkowe, na alergię kontaktową.